Intresseanmälan

Morgondagens medarbetare på din arbetsplats redan idag

Många ungdomar är handlingsinriktade och ser fram mot att komma ut i arbetslivet och komma i egenförsörjning. Lärlingsutbildning finns idag som alternativ till skolförlagd utbildning inom alla yrkesprogram i gymnasieskolan. I lärlingsutbildningen ska minst halva utbildningstiden vara förlagd på en arbetsplats (APL). Ofta har lärlingen tre dagar per vecka på arbetsplatsen och två dagar i skolan. I skolförlagd yrkesutbildning utgör APL endast en mindre del.

Genom ett nära och förtroendefullt samarbete mellan skola och arbetsplats ger vi både ungdomar och vuxna möjlighet att få en utbildning där teori och lärande på arbetsplatsen varvas på ett naturligt sätt. En duktig handledare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet bidrar till att lärlingen efter sin utbildning är en anställningsbar yrkesperson - och en tillgång för din verksamhet redan under utbildningen! Sedan några år är det även möjligt att lärlingen får en anställning vid företaget, ett bra sätt att knyta lärlingen till sig för framtiden och säkra kompetensförsörjningen.

Genom att skolan, eller utbildningsföretaget, utbildar handledare får företaget och arbetsplatsen nödvändig kunskap för att ta emot lärlingar. Statsbidrag utgår också till företagen/arbetsplatsen för handledarens insatser. 

Tveka inte att göra en intresseanmälan! Vi ringer upp för att gemensamt komma fram till lämpliga förutsättningar för just din verksamhet.

  

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildning för gymnasiet

Lärlingsutbildning för vuxna

Statsbidrag till arbetsgivare

Studiestöd för lärlingar i gymnasiet

Studiestöd för lärlingar inom vuxenutbildningen

Utbildningsanordnare

Vill du som utbildningsanordnare medverka på Lärlingsplatsen?
Anmäl dig här.

Arbetsgivare

Är du som arbetsgivare är intresserad av att medverka på Lärlingsplatsen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.