”Efter gymnasiet är det svårt att få jobb”

Nej, efter ett yrkesprogram har du oftast lätt att få jobb

Under de närmaste 5–10 åren kommer det att vara stor efterfrågan på arbetskraft inom nästan samtliga av yrkesprogrammens inriktningar, i alla fall enligt Arbetsförmedlingens årliga rapport om arbetsmarknaden. Här nedanför ser du flera ”heta” yrkesinriktningar inom yrkesprogrammen 2018.