”Yrkesprogrammen passar för dem som inte vill plugga”

Nej, yrkesprogram ställer också krav

Den här fördomen grundas på missuppfattningen att yrkesprogrammen skulle vara kortare, enklare eller inte ha teoretiska kurser. ”Slappa” utbildningar. Men så är det såklart inte. Fråga närmaste elektriker, undersköterska eller bilmekaniker.

Ett exempel: Om du läser ett yrkesprogram som industriteknik kanske du läser robotteknik och ellära. Andra exempel är industriautomation eller datorstyrd produktion. Sedan kanske du väljer fördjupningskurser som entreprenörskap eller mät- och reglerteknik. Helt andra ämnen än på till exempel humanistiska programmet, men minst lika avancerade.

Oavsett vilket program du väljer på gymnasiet så läser du alltid de ämnen du känner igen från grundskolan, till exempel svenska, engelska och matematik. Sedan läser du olika mycket av ämnena, beroende på vilket program du valt.