Om skolan/utbildaren

Brinellskolan Gymnasieskola med 10 nationella program samt introduktionsprogram, språkintroduktion, lärlingsutbildning och RIG wakeboard- och vattenskidåkning. | Vi vill ha en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet, tillhörighet och upplevelse av personlig utveckling. Vi erbjuder välutbildad behörig personal i ljusa moderna lokaler och en för eleverna och personalen lugn och trivsam miljö. Vi satsar på individuella lösningar så att varje elev kan få den utbildning som han eller hon önskar. Den pedagogiska verksamheten hos oss ska kännetecknas av pedagogisk mångfald och lärarna i de olika program- och ämnesgrupperna har stor frihet att utifrån styrdokumenten anpassa sättet att undervisa efter elevgruppernas sammansättning och önskemål.