Om skolan/utbildaren

Jämtlands Gymnasium Bispgården ligger nära gränsen till Västernorrland. Alla elever inom El- och energiprogrammet (EE) och Industritekniska programmet (IN) läser samma ämnen under den första terminen och man deltar därtill i branschspecifika säkerhetskurser. Man möter representanter från näringslivet, andra skolor samt före detta elever genom gästföreläsningar och studiebesök under hela läsåret. I slutet av den första terminen väljer man program och påbörjar även de programgemensamma ämnena.Det arbetsplatsförlagda lärandet för lärlingarna påbörjas i årskurs två. APL-perioderna fördelas individuellt utefter din studieplan. I årskurs två läggs APL två alternativt tre dagar/vecka under läsåret. I årskurs tre är du på APL fem dagar/vecka. Gemensamma genomgångar, planeringar och teoretiska lektioner sker på skolan vid behov.

Yrkesprogram

El- och energiprogrammet
Det här programmet är för dig som är intresserad av teknik och en framtid inom elbranschen.   Har du talang och intresse för teknik och konstruktion?Välj då El- och energiprogrammet.Branschen efterfrågar dig!  
Läs om utbildningen
Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon.   Har du talang och intresse för reparation och service?Välj då Fordons- och transportprogrammet.Branschen efterfrågar dig!
Läs om utbildningen
Industritekniska programmet
Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med modern industriell teknik och industriteknisk produktion.   Har du talang och intresse för drift, teknik och konstruktion?Välj då Industritekniska programmet.Branschen efterfrågar dig!
Läs om utbildningen