Utbildningsanordnare

Namn Adress Yrkesprogram
Bessemerskolan Industrivägen 7, 811 40 Sandviken Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet
Akademi Båstad Lyckan 7, 269 31 Båstad VVS- och fastighetsprogrammet, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet
Viskastrandsgymnasiet Viskastrandsgatan 8, 506 30 Borås Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
Dahlstiernska Gymnasiet Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Fordons- och transportprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet
Bräckegymnasiet Uppfinnaregatan 1, 417 56 Göteborg Bygg- och anläggningsprogrammet
Kompetenscentrum Södra Torggatan 16, 434 00 Kungsbacka
Hjalmar Lundbomskolan Lapplands Gymnasium Linnéstigen 4, 981 31 Kiruna Hantverksprogrammet, El- och energiprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet
Luleå gymnasieskola Repslagargatan 4, 972 39 luleå Vård- och omsorgsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- och energiprogrammet
Strömstads Gymnasium Tångenvägen 2, 452 80 Strömstad Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet
Fagersta gymnasium (NVUF) Brinellvägen 5, 737 44 Fagersta
Norrköpings Lärlingsgymnasium Västgötegatan 11c, 602 21 Norrköping Vård- och omsorgsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet
Borås Vuxenutbildning Fabriksgatan 12, 501 80 Borås Industritekniska programmet, Hotell- och turismprogrammet, El- och energiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet