Utbildningsanordnare

Namn Adress Yrkesprogram
Akademi Båstad Lyckan 7, 269 31 Båstad VVS- och fastighetsprogrammet, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet
Dahlstiernska Gymnasiet Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Fordons- och transportprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet
Luleå gymnasieskola Repslagargatan 4, 972 39 luleå Vård- och omsorgsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- och energiprogrammet
Norrköpings Lärlingsgymnasium Västgötegatan 11c, 602 21 Norrköping Vård- och omsorgsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet
Marks Gymnasieskola Varbergsvägen 6, 511 62 Skene Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet
Aleholmsskolan Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet
Krokslättsgymnasiet Krokslätts fabriker 50, 431 37 Mölndal Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Elof Lindälvs gymnasium Lindälvs gata 3, 434 32 Kungsbacka Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Malmö Lärlingscenter Agneslundsvägen 22, 205 80 Malmö Handels- och administrationsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturbruksprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
Sturegymnasiet Engelbrektsgatan 36, 302 66 Halmstad Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
af Chapmangymnasiet Drottninggatan 49, 371 33 Karlskrona Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Agnebergsgymnasiet Östergatan 12, 451 81 Uddevalla Fordons- och transportprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet