Utbildningsanordnare

Namn Adress Yrkesprogram
Hjalmar Lundbomskolan Lapplands Gymnasium Linnéstigen 4, 981 31 Kiruna Hantverksprogrammet, El- och energiprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet
Norrköpings Lärlingsgymnasium Västgötegatan 11c, 602 21 Norrköping Vård- och omsorgsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet
Marks Gymnasieskola Varbergsvägen 6, 511 62 Skene Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet
Elof Lindälvs gymnasium Lindälvs gata 3, 434 32 Kungsbacka Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Örnsköldsviks Gymnasium Vintergatan 17, 891 35 Örnsköldsvik VVS- och fastighetsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Industritekniska programmet, Handels- och administrationsprogrammet
Hahrska gymnasiet Glödgargränd 4, 721 30 Västerås VVS- och fastighetsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Hantverksprogrammet
Malmö Lärlingscenter Agneslundsvägen 22, 205 80 Malmö Handels- och administrationsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturbruksprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
af Chapmangymnasiet Drottninggatan 49, 371 33 Karlskrona Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Almåsgymnasiet Alingsåsvägen 36, 540 38 Borås Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet
Östrabo Yrkes Infanterivägen 1, 451 34 Uddevalla Hantverksprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet
Bäckadalsgymnasiet - Lärlingsakademin Gröna gatan 20, 553 03 Jönköping Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Hantverksprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
Leksands gymnasium Rättviksvägen 29, 793 80 Leksand Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet