Utbildningsanordnare

Namn Adress Yrkesprogram
ABF Vux Göteborg Odinsgatan 17, 411 03 Göteborg Hotell- och turismprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
Agnebergsgymnasiet Östergatan 12, 451 81 Uddevalla Fordons- och transportprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet
Almåsgymnasiet Alingsåsvägen 36, 540 38 Borås Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet
Borås Vuxenutbildning Fabriksgatan 12, 501 80 Borås Industritekniska programmet, Hotell- och turismprogrammet, El- och energiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet
Bäckadalsgymnasiet - Lärlingsakademin Gröna gatan 20, 553 03 Jönköping Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Hantverksprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
Elof Lindälvs gymnasium Lindälvs gata 3, 434 32 Kungsbacka Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Hjalmar Lundbomskolan Lapplands Gymnasium Linnéstigen 4, 981 31 Kiruna Hantverksprogrammet, El- och energiprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet
Kungsmadskolan Sandsbrovägen 21 T, 352 33 Växjö Fordons- och transportprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Industritekniska programmet, Hantverksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
Leksands gymnasium Rättviksvägen 29, 793 80 Leksand Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet
Luleå gymnasieskola Repslagargatan 4, 972 39 luleå Vård- och omsorgsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- och energiprogrammet
Malmö Lärlingscenter Agneslundsvägen 22, 205 80 Malmö Handels- och administrationsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturbruksprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
Nils Ericsongymnasiet KFV Trollhättan Gärdhemsvägen 27, 461 32 Trollhättan Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet