Vad är en lärlingsutbildning

I en gymnasial lärlingsutbildning ska du genomföra minst hälften av din yrkesutbildning på en eller flera arbetsplatser. Övrig tid genomför du på skolan tillsammans med dina kamrater. Teori och praktik varvas därför på ett naturligt sätt genom hela din utbildning. Genom att du gör så stor del av din yrkesutbildning på arbetsplatser, bygger du också upp ett nätverk med arbetslivskontakter. Det bidrar till mycket goda möjligheter för dig att få anställning direkt efter genomförd utbildning.

Genom att dina lärare på skolan och din handledare på arbetsplatsen, gemensamt tillsammans med dig som elev, ser till att de arbetsuppgifter du får utföra är väl anpassade till examens- och ämnesmål för din yrkesutbildning, får du en utbildning av högsta kvalitet.

Lärlingsutbildning för ungdomar

Här hittar du mer om  lärlingsutbildning inom gymnasieskolan

Här hittar du gymnasieskolor med lärlingsutbildning               Här hittar du gymnasieskolor med ett visst yrkesprogram                Sök studiestöd

 

Lärlingsutbildning för vuxna

Många kommuner organiserar lärlingsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen, för dem som är behöriga till vuxenstudier. Ofta sker dessa utbildningar i samarbete med gymnasieskolan eller andra utbildningsanordnare.

Här hittar du vuxenutbildningar med lärlingsutbildning           Här hittar du vuxenutbildningar med ett visst yrkesprogram           Sök studiestöd för vuxenlärlingar