Yrke

Drift- och underhållstekniker

Minskar risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande underhållsinsatser.

Drift- och underhållstekniker utför förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri eller en kommunal värmeanläggning. Det kan innebära att utföra förebyggande underhåll för att minska risken för driftstopp. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Arbetsuppgifter

Drift- och underhållsteknikern sköter förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinparken och stöttar maskinoperatörer i deras arbete att underhålla maskinerna. Teknikern ansvarar för planering och genomförande av underhållsarbetet, oftast i samarbete med produktionsledningen.

 

Trots förebyggande underhåll uppstår fel och ibland maskinhaverier. Då är det drift- och underhållsteknikerns uppgift att så fort som möjligt göra maskinen klar för produktion. Då gäller det att hitta och avgränsa felet eller skadan genom att göra en felsökning. Ofta behöver teknikern ta hjälp av ritningar och manualer.

 

Vilken åtgärd som passar bäst avgör teknikern, ibland byts komponenter ut och ibland repareras de. I vissa industrier är maskinerna uppkopplade i nätverk via en server. Då kan teknikern felsöka från sitt kontor och plocka ihop de delar som behöver ersättas. Det avhjälpande underhållet kan därmed göras direkt när teknikern kommer ut till maskinen.

 

Arbetet kan ske tillsammans med bland annat underhållsmekaniker och automationstekniker. Underhållsmekanikern är mer praktiskt inriktad på mekanik eller elteknik, medan teknikern har ett större systemkunnande för till exempel avancerad felsökning. Teknikern har ofta en arbetsledande roll.

Förmågor

Förmågor som underhållstekniker behöver ha eller utveckla

 • Initiativförmåga

  När det uppstår störningar i produktionen behöver drift- och underhållsteknikern kunna ta initiativ och rycka in snabbt för att analysera och åtgärda orsaken till störningen.

 • Förmåga att vara flexibel

  Det är viktigt att kunna hantera situationer som innebär förändringar eller störningar i produktionen.

 • Problemlösningsförmåga

  Felsökning är en arbetsuppgift som innebär att teknikern behöver tänka logiskt och lösa problem som uppstår.

 • Organisationsförmåga

  drift- och underhållsteknikern ansvarar själv för att planera, genomföra och utvärdera sina arbeten vilket innebär ansvarstagande och förmåga att leda sig själv i arbetsuppgifterna.

 • Samarbetsförmåga

  Den sociala förmågan är mycket viktig. Teknikern samarbetar med driftpersonal och har kontakt med kunder.

Utbildningar

På vissa arbetsplatser krävs det att man har körkort, skyliftkort eller certifikat för heta arbeten.

 • Eftergymnasial utbildning upp till två år

   

Utbildningsväg

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Eftergymnasial utbildning

Utbildning till underhållstekniker finns inom Yrkeshögskolan.

Gymnasieutbildning

Grundutbildning till drift- och underhållsmekaniker finns inom gymnasieskolans industritekniska program, inriktning driftsäkerhet och underhåll. 

Vuxenutbildning

En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.

Yrkesprogram

Industritekniska programmet
Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med modern industriell teknik och industriteknisk produktion.   Har du talang och intresse för drift, teknik och konstruktion?Välj då Industritekniska programmet.Branschen efterfrågar dig!
Läs om utbildningen
Utbildningsplatser

Relaterade lärlingsplatser

Kranpunkten
Läs mer
Lindab Ventilation
Läs mer
Lindab Profil
Läs mer

Osäker på vilket yrke som passar dig?

Gör testet på arbetsförmedlingen. Svara på 12 frågor och få förslag på yrket som passar dig och dina intressen.

Gör testet nu!