Yrke

Undersköterska

Sveriges största yrke med känsla för personlig omvårdnad av patienter inom sjukvården.

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Undersköterskans arbete handlar ofta om att vara stöttande vid svåra besked och situationer.

Arbetsuppgifter

Undersköterskor arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. På vårdavdelningar är patienter inlagda av olika anledningar. På mottagningar och vårdcentraler kommer patienter på kortare besök.

 

Undersköterskan observerar patienternas tillstånd och rapporteringar förändringar till andra yrkesgrupper. Det är vanligt att undersköterskan kontrollerar patienters temp, puls och blodtryck samt tar blodprover och lägger om sår.

 

I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser. Ibland ingår det i arbetet att bädda sängar, servera mat till patienter och fylla på förråd med material.

 

Undersköterskan är delaktig i att upprätta vårdplaner. Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet är en del av arbetet. Digital kompetens är viktigt då det finns en stor mängd teknisk utrustning och administrativa system som används inom hälso- och sjukvården.

Förmågor

Förmågor som en undersköterska inom vårdavdelning och mottagning behöver ha eller utveckla

 • Empatisk förmåga

  Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

 • Kommunikativ förmåga

  Det är viktigt att kunna kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt med patienter och anhöriga. Yrket är mycket socialt och ett gott bemötande är viktigt.

 • Noggrannhet

  Det är viktigt att vara noggrann och arbeta systematiskt utifrån vårdplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

 • Samarbetsförmåga

  I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetet på vårdavdelningar och mottagningar bedrivs oftast i team.

 • Uppmärksam

  Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i patienters fysiska och psykiska tillstånd samt att rapportera till andra yrkesgrupper.

Utbildningar

 

 • Gymnasieutbildning

   

Utbildningsväg

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Gymnasieutbildning

Utbildning till undersköterska finns inom gymnasieskolan på vård- och omsorgsprogrammet. Det är en bred utbildning som ger möjlighet att jobba inom vårdens- och omsorgens alla områden; äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionshinderområdet. Det finns även möjlighet att gå lärlingsutbildning på ett antal gymnasium.

Eftergymnasial utbildning

Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet att läsa en specialistutbildning inom olika områden på Yrkeshögskolan.

Vuxenutbildning

En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- ochsjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.   Har du talang och intresse för människor och omvårdnad?Välj då Vård- och omsorgsprogrammet.Branschen efterfrågar dig!
Läs om utbildningen
Utbildningsplatser

Osäker på vilket yrke som passar dig?

Gör testet på arbetsförmedlingen. Svara på 12 frågor och få förslag på yrket som passar dig och dina intressen.

Gör testet nu!

Aktuella artiklar

Albinssons Rör
Albinssons rör är ett familjeföretag inom VVS. Vi har en fantastisk utställning fullt med inspiration till ert nya badrum och heminredning. Vi arbetar mot privatpersoner, företag, kommuner,...
Läs mer
Allt att vinna på mångfald
Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få...
Läs mer