Yrkesprogram

Namn
Vård- och omsorgsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Industritekniska programmet
Hotell- och turismprogrammet
Hantverksprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
El- och energiprogrammet
Bygg och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Naturbruksprogrammet