"Jag ska bli djursjukvårdare, men innan jag läser vidare så vill jag jobba och skaffa mig yrkeserfarenhet."
Yrkesprogram

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett program som passar dig som vill arbeta i och bruka naturen.

 

Har du talang och intresse för djur och natur?
Välj då Naturbruksprogrammet.
Branschen efterfrågar dig!

Programmet ger kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Naturbruk innefattar olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser.

Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer.

Inom programmet finns sex inriktningar:

Djurvård

Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med hundar, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare eller hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Hästhållning (nytt från läsåret 2021)

Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Lantbruk

Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen av landsbygden. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. landsbygdstjänster, lantbruk med inriktning mot maskiner, djur eller växtodling.

Naturturism (nytt från läsåret 2021)

Du lär dig om hur natur- och kulturmiljöer kan nyttjas för rekreation, naturupplevelser och företagande. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. naturguidning, .

Skogsbruk

Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. jakt och viltvård, skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård

Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Du lär dig också biologi, teknik och ekonomi. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling - friland eller växthus.

Exempel på yrken

Efter gymnasiet
 • Anläggningsarbetare
 • Djurskötare
 • Djurvårdare
 • Djuruppfödare
 • Avbytare inom lantbruk
 • Parkarbetare
 • Skogsbrukare
 • Arbete inom trädgårdsanläggning
Efter yrkeshögskola
 • Agrotekniker
 • Arborist
 • Hovslagare
 • Lantmätare
 • Maskinförare i lantbruk
 • Ridtränare
 • Skogsmästare
 • Trädgårdsmästare
Efter högskola
 • Agronom
 • Djursjukvårdare
 • Förvaltare
 • Hippolog
 • Jägmästare
 • Skogsmästare
 • Veterinär

Inriktningar

Skolor/utbildare som erbjuder inriktningen Djurvård
Skolor/utbildare som erbjuder inriktningen Hästhållning
Skolor/utbildare som erbjuder inriktningen Lantbruk
Skolor/utbildare som erbjuder inriktningen Naturturism
Skolor/utbildare som erbjuder inriktningen Skogsbruk
Skolor/utbildare som erbjuder inriktningen Trädgård

Skolor/utbildare

Relaterade lärlingsplatser

Stora höga Ridklubb
Stora Höga Ridklubbs anläggning ligger vackert vid Anrås å strax sydost om Stora Höga. Anläggningen ägs av Stora Höga Ridklubb och förutom ridanläggningen äger vi ca 6 ha betesmark, och disponerar ytterligare mark för bete.
Läs mer
Orust Veterinärpraktik
Vi har lång erfarenhet av små och stora djur och är specialister i hundens och kattens sjukdomar
Läs mer
Färgelanda Ridklubb
Vi har ca. 230 aktiva ryttare, varav ca 180 är lektionsryttare. Klubben har totalt ca. 300 medlemmar. klubben är en ideell förening utan vinstintresse, alla inkomster går till att täcka kostnader för driften (hästar, foder, skor, underhåll av fastigheten mm) och till att införskaffa bättre sadlar, hästar, hinder mm.
Läs mer